Výkonný výbor

Tajomníci
Lukáš Pitek
Komisia neprijala v sezóne 2019/2020 žiadne rozhodnutia.
Nachádzate sa tu: