Komisia pre štadióny a ihriská

Tajomníci
Roman Uváček
Komisia neprijala v sezóne 2016/2017 žiadne rozhodnutia.