Meno a priezvisko Funkcia
Jozef Hilčík predseda KMaŠF
Andrej Škodáček člen KMaŠF
JUDr. Otto Nedveď člen KMaŠF
Andrej Stánok člen KMaŠF
Ivan Markech člen KMaŠF