Aktuality

SFZ – Obnovená spolupráca SFZ a Ipčka v rámci projektu „Bezpečný futbal pre deti“

18. apr 2024 o 19:14

Ďakujeme, že pomáhate tým najzraniteľnejším.

Vážený zástupcovia klubu, ISSF manageri,

v súvislosti s implementáciou stratégie spoločenskej zodpovednosti SFZ, kde je jednou z hlavných tém Ochrana detí a mladistvých, SFZ obnovil spoluprácu s občianskym združením IPčko, ktoré sa venuje psychologickej pomoci deťom. IPčko je rešpektovaná organizácia, ktorá má celoslovenský dosah a deťom sa venujú skúsení psychológovia prostredníctvom telefonických liniek, e-mailových kont a chatov. 

Futbal hráva organizovanie viac ako 50 tisíc detí. Práve z tohto dôvodu máme ako organizácia povinnosť zabezpečiť ich ochranu a hlavne to, aby sa v prípade núdze mali na koho obrátiť. V rámci obnovenej spolupráce s IPčkom (viac na linku tu) a s ohľadom na pozitívne ohlasy na podobné iniciatívy v minulosti sa SFZ a Ipčko dohodli na spoločnom postupe v rámci nálepkovej kampane. IPčku sa v minulosti osvedčili nálepky na toaletách v školách z dôvodu, že práve tam sú deti sami. Preto sa aj SFZ rozhodol zrealizovať nálepkovú kampaň. Jej cieľom je distribuovať nálepky do každého jedného klubu na Slovensku s tým, že daný klub ich následne umiestni na toalety (ideálne na vnútornú stranu dverí v kabínke).

Každý ObFZ obdrží nálepky v počte zodpovedajúcemu počtu klubov, ktoré pod neho matrične spadajú. Každý jeden klub má nárok na 10 nálepiek, akadémie a ÚTM majú nárok na 20 nálepiek.

Nálepky si kluby vyzdvihnú na príslušnom ObFZ, pod ktorý spadajú, a následne budú mať povinnosť ich vylepiť. Z tohto dôvodu prosíme kluby OFZ SL, aby si prišli vyzdvihnúť tieto nálepky na sekretariát OFZ SL.

Realizáciou takejto kampane máme šancu dostať informáciu o tom, že pomoc v prípade potreby existuje a dieťa ju má po ruke, ku každému mladému futbalistovi/mladej futbalistke. Práve z tohto dôvodu je zabezpečenie distribúcie nálepiek do klubov a ich následne vylepenie na toalety kľúčové.

Nižšie uvádzame inštrukcie, ktoré by sa mali dostať do klubov spolu s nálepkami.

Vylepte doručené nálepky na toalety, ktoré využíva mládež pri tréningovej a zápasovej činnosti. V ideálnom prípade na vnútornú stranu kabínok. 

Ak máte problém nájsť vhodné miesto na vylepenie, tak buďte kreatívny. Nájdite miesto, kde sú hráči/hráčky sami/samé.

Pravdepodobne obdržíte viac nálepiek, ako dokážete vylepiť. Odložte si prosím zvyšné do zásoby a použite ich v prípade potreby na neskôr.

Vylepenie nálepiek je vo Vašich rukách a preto vás žiadame, aby ste tak učinili čo najskôr.

Prípadné otázky ku kampani prosím adresovať e-mailom na fsr@futbalsfz.sk

Ďakujeme, že pomáhate tým najzraniteľnejším.

Súvisiaci obsah