Komisia rozhodcov

Členovia
Lukáš Maček
René Grich
Ondrej Pristáč
SL-KR-2024/2025-0002

50 % náhrad DO (finálové stretnutie O Pohár predsedu OFZ SL)
SL-KR-2024/2025-0001

Vedenie personálnej a mzdovej agendy delegovaných osôb