Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Gabštur
Lukáš Maček
Peter Pečarka
Ondrej Pristáč
Tajomníci