Legislatíva
Rozpis súťaží OFZ SL 2020/2021
Rozpis súťaží riadených OFZ SL 2020/2021
Pridané dňa18.08.2020Viac
Registračný a prestupový poriadok SFZ
Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že dňa 8. júla 2020 VV SFZ na svojom zasadnutí schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ...
Pridané dňa13.07.2020Viac
Disciplinárny poriadok SFZ
Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa26.08.2019Viac
Rozpis OFZ SL 2019/2020
Rozpis súťaží riadených OFZ SL 2019/2020
Pridané dňa16.08.2019Viac
Súťažný poriadok SFZ
Súťažný poriadok Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa18.06.2019Viac
Rozpis OFZ SL 2018/2019
Rozpis súťaží riadených OFZ SL 2018/2019
Pridané dňa10.08.2018Viac
Zoznam usporiadateľskej služby
OFZ SL - Športovo-technická komisia
Pridané dňa31.08.2017Viac
Športový odborník
Registrácia športového odborníka
Pridané dňa17.08.2017Viac
Pravidlá futbalu, platné od 01.06.2018
Pravidlá futbalu, platné od 01.06.2018
Pridané dňa31.07.2017Viac
Aktív ŠTK
Pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017
Pridané dňa17.03.2017Viac
Stanovy OFZ SL
Tieto stanovy rešpektujú formálnu štruktúru, základné zásady a inštitúty uvedené vo vzorových stanovách vydaných FIFA, boli prerokované a schválené n...
Pridané dňa24.08.2016Viac