Disciplinárna komisia

Členovia
Ondrej Pristáč
Lukáš Maček
René Grich
Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.