11.09.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č. 10 (11.9.2020)

11.09.2020, Vladimír Hubka
[doc]DL 07.kolo.pdf

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 110920

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 10/2020-21

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje FK na splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august do 16.9.2020.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1.Upozorňujeme všetky FK na usmernenie hl. hygienika SR  č. 6849/2020 z 28.8.2020 ohľadom organizovania hromadných podujatí, z ktorého pre FK vyplýva v čase od 2.9. do 14.9. zabezpečiť na svojich štadiónoch nosenie rúšok ako aj dodržiavanie odstupov 2 m. FK zabezpečia oznámenie o tejto povinnosti pri vstupe na štadión. Náhradníci musia mať na laičke rúška, ako aj ostatní funkcionári okrem trénera. Za dodržiavanie je zodpovedný každý FK za svojich hráčov a za ostatné opatrenia domáci FK, ale aj každý jednotlivec za seba. Naďalej platia opatrenia o dezinfekcii všetkých priestorov a rúk v celom areáli.
2.Žiadame o predloženie videa z MFS - 6.kolo – 6.liga – Palúdzka – L. Sliače , 7.liga – Východná - Vavrišovo, 8.liga – Sv. Kríž - Štiavnička.  
3.Akceptujeme kvalitu videa od FK
4.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu : U 11 – 4.kolo – Kr. Lehota – L. Štiavnica z 19.9. na 15.9. o 11:00. U 13 MF – 4.kolo – Vavrišovo – Bobrovec z 27.6. na 26.9. o 14:00. 4.liga U 15 sk. A – 5.kolo – Švošov – L. Teplá 13.9. z 13:00 na 12:00 , sk. B – 2.kolo – L. Sielnica – Ľubeľa – 15.9. z 13:30 na 16:30.  6.liga U 19 – 2.kolo – Ľubeľa – Palúdzka  15.9. zo 14:00 na 13:00. 6.liga dosp. – 9.kolo – Ludrová – Smrečany 27.9. z 10:30 na 15:30.
5.Upozorňujeme všetky FK a R v súťažiach U 15, že do nominácie sa nedajú nahrať hráči mladší ako 10 rokov, resp. v kategóriach u 11 a 13 mladší hráči .Na MFS môžu nastúpiť po predložení ostaršenia ( stačí súhlas rodičov  a FK ). R týchto hráčov zapíše do záznamov R – meno a číslo RP. Za štart týchto hráčov je zodpovedný tréner a FK.
6.Na základe zistenia, že viaceré FK zabúdajú na MFS nosiť doklad o štarte hráča vo vyššej kategórii a potom je problém s ich pripustením na MFS, resp. ukecajú R, aby ich pripustil k MFS, nariaďujeme FK zaslať originál tohto dokladu na LFZ – môže byť aj oskenovaný. AK FK nominuje na MFS hráča , ktorý by mal mať tento doklad, ale nebudú mať kópiu tohto dokladu so sebou, R takéhoto hráča pripustí k MFS a uvedie to v záznamoch R. Na LFZ si overíme, či originál tohto dokladu ku dňu MFS  máme. Ak áno tak štart tohto hráča bude považovaný za oprávnený. Ak tento doklad ne LFZ nebudeme mať, tak dotyčný FK bude potrestaný za neoprávnený štart hráča bez herných dôsledkov. Toto nariadenie platí pre všetky vekové kategórie.
7.Ďalší turnaj U 19 MF sa uskutoční 19.9. od 10:30 v Smrečanoch.
8.Súhlasíme so štartom Natálie Bobčekovej rok narodenia 2007 za družstvo U 11 FK Lúčky, pričom R ju dopíše len do poznámky. Všetku zodpovednosť za štart tejto hračky preberá tréner a klub  ŠK Lúčky.
9.Na základe podnetu R, resp. DZ, odstupujeme na DK  FK – L. Trnovec – HU nemal počas MFS reflexnú vestu, FK Lúčky – opakované problémy s internetom.
10.Upozorňujeme všetky FK v mládežníckych kategóriach, že ak MFS vedie R laik, je povinnosť písať meno R laika, ktorý MFS viedol.
11.Vyslovujeme veľkú nespokojnosť so vzťahmi medzi FK, keď v čase nedostatku hráčov a funkcionárov  nevedia  nájsť porozumenie pre problémy iného FK a nevedia spolu komunikovať . Nestačí len dať do systému žiadosť o zmenu termínu, ale treba si to najprv aj u súpera odkonzultovať, či im daný termín vyhovuje, prípadne nájsť iné riešenie, toto riešenie je dobre použiť aj pri článku 37/2 SP.
12.Akceptujeme požiadavku FK L. Vlachy na zmenu farby dresov na domáce MFS – červené, trenky a štucky zostávajú modré. Opakovane upozorňujeme FK v 8.lige, že už dávnejšie sme akceptovali komplet zelenú farbu pre FK Hrboltová.
13.Berieme na vedomie odstúpenie zo súťaže 6.ligy dospelých TJ Pribylina. Dosiahnuté výsledky budú anulované a TJ Pribylina bude 1.vypadávajúcim. Za odstúpenie z rozohranej súťaže odstupujeme TJ Pribylina na DK.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že v mesiaci október 2020 poriada ORAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ školenie trénerov GRASSROOTS licencia C. Záujemcovia posielajte prihlášky na Stredoslovenský futbalový zväz Partizánska 93 975 84 Banská Bystrica do 15.9.2020.Tlačivo prihláška nájdete na www.ssfz.sk v sekcii komisie, trénersko-metodická komisia,materiály.

2. V mesiaci september 2020 začína ďalší ročník PPTF program podpory talentovaných futbalistov. Žiadame FK o nahlasovanie talentovaných chlapcov ročníky 2006,2007,2008 na e-mail: igi.bella@gmail.com.

3.Nominácia výberu LFZ ročník 2008 na medzioblastný turnaj v Námestove

1.JANČUŠKA Nikolas     L.Mikuláš              10.JURÍK Andrej                 Ružomberok

2.VESELOVSKÝ Alex       L.Mikuláš              11.ŠKUTA Marek                Ružomberok

3.FREISSL David             L.Mikuláš              12.VIERIK Adam                 Ružomberok

4.CHYLA Kristián            L.Mikuláš              13.JENDROĽ Jakub            Ružomberok

5.OBRCIAN Filip             Ružomberok        14.JACKO David                  Ružomberok

6.GEJDOŠ Daniel            Ružomberok        15.BLAHO Alex                   Ružomberok

7.RAJNOHA Adam         Ružomberok        16.HUSÁR Tadeáš              Ružomberok

8.PRÍLEPOK Ivan            Ružomberok        17.KALISKÝ Oliver              Ružomberok

9.VESELOVSKÝ Alex       Ružomberok         8.BARIČÁK Adam              Ružomberok

Náhradníci:

ZAJAC Adrián                    L.Mikuláš

GEŽÍK Adam                      L.Mikuláš

TOKOLY Matúš                 Ružomberok

Realizačný tím: Tréneri:  LACKO Tadeáš, PAŽITKA Tomáš

Nominovaní hráči  sa dostavia dňa 17.9.2020 o 7.25 hod. na štadión v Liptovskom Mikuláši, resp. 8.00 na štadión v Ružomberku, odkiaľ bude spoločný odchod autobusom.

Ukončenie akcie je plánované približne o 14.00 hod.

Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, podväzky, veci osobnej hygieny, kartičku poistenca

Vybraní žiaci sa zúčastnia medzioblastneho výberového turnaja vo štvrtok 17.9.2020 v Námestove.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U 18: Jozef Ballón (1121441),TJ Družstevník Východná, 7. liga dospelí, vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v PÚ, bez úmyslu hrať s loptou , podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 7.9.2020.

U 19: Branislav Hrbček(1259171),ŠK Lúčky - kúpele, 7. liga dospelí, vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti vrazením do súpera v PÚ , podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 7.9.2020.

U 20: Matúš Mrva (1167373),ŠK Lúčky - kúpele, 7. liga dospelí, vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázaná hra rukou mimo  PÚ , podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 7.9.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U 21: Michal Olos (1166292), TJ Poľana Hubová - 6. liga dospelí, od 7.9.2020.

U 22: Erik Figmik (1289471), OŠK Jamník – 8. liga dospelí, od 7.9.2020.

Ostatné opatrenia v zmysle DP:

U 23: TJ Pribylina(6.liga –dospelí).  DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 170,- € za odhlásenie mužstva dospelých podľa, čl. 64/1a  a čl. 12/1 DP , v spojení s bodom  9.4. RS.

U 24:TJ Družstevník Liptovský Trnovec, 8. liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za nezabezpečenie aby všetci usporiadatelia mali reflexné vesty(HÚ) zo stretnutia 6. kola 8.ligy dospelí, TJ Družstevník Liptovský Trnovec – ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, podľa čl. 64/1a .  DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11/1 DP, v spojení s bodom 7.1. RS.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

10/1 Ospravedlnenia: Turčiaková B. (MFS U15 Ľubeľa), Hycláková P. (MFS U15 Ľubeľa), Plaskúr D. (10.-21.9.), Matula M. (27.9.), Jančuška J. (Po-Pia), Špaček O. (09/20), Dančová T. (13.9.), Psotný J. (13.9.), Krupa P. (12.-14.9.),

10/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Gazdík D., Bakoš M., Hrbček B. (starosta obce Lúčky)

10/3 Upozorňujeme R resp. DZ, ktorí nedoručili do 10.09.2020„Výkaz výkonov dobrovoľníka za mesiac august 2020“, že „Výkaz dobrovoľníckej činnosti“ je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad, a preto ich ešte raz všetkých upozorňujeme, že tento „Výkaz ...“ je potrebné po dohode s p.Hubkom je doručiť na LFZ najneskôr do 14.9.2020, v opačnom prípade bude platiť vyššie uvedené.

10/4 KR na svojom zasadnutí dňa 10.9.2020 vzhliadla videozáznam z MFS 4.kola 8.liga dospelí Sportika medzi TJ Tatran Hybe „B“ – TJ Gôtovany konaného dňa 01.09.2020 o 16:30 hod. na ihrisku v Kráľovej Lehote aj napriek skutočnosti, že Podnet nespĺňa náležitosti Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020 – 2021,  časť B. Technické ustanovenia, bod 13. Sťažnosti riešené príslušnými komisiami.  Upozorňujeme TJ Gôtovany ako aj ostatné FK pôsobiace v súťažiach LFZ, že v budúcnosti Podnety, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky nebude KR akceptovať a k nim prihliadať. KR následne vyhodnotila Podanie na komisiu k zápasu TJ Gôtovany (Slovensko) t.j. sťažnosť na verdikty rozhodcu a konštatovala, že uvedený Podnet je opodstatnený.  R bude riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

10/5 KR LFZ žiada ŠK Lúčky o dodanie videozáznamu na DVD nosiči zo stretnutia 6.kola 7.liga dospelí Sportika medzi ŠK Lúčky – TJ Tatran Hybe konaného dňa 06.09.2020 o 15:30 hod. na ihrisku v Lúčkach najneskôr do 14.09.2020 a zároveň pozývame R – Zlejší J. a DPR – Bubniak T. na zasadnutie KR dňa 17.09.2020 o 16:00 hod.

10/6 POZOR ZMENA TERMÍNU  - KR pozýva R  – Chovanec P. a Krišanda L. dňa 18.09.2020 o 17:00 hod. na ihrisko v Liskovej (MFS 4.kolo 6.liga dospelí L.Lúžna-Važec konaného dňa 23.8.2020 na ihrisku v Lipt. Lúžnej), kde sa uskutoční náhradný letný seminár R.

10/7  POZOR ZMENA TERMÍNU  -  Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. resp. dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Palúdzke o 17:00 hod. Poplatok za náhradný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

Igor Repa Vladimír Hubka

predseda LFZ  sekretár LFZ

Prečítané: 432x