História LFZ

  HISTÓRIA LIPTOVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
  Po vzniku Československej republiky vznikol v roku 1919 aj Československý zväz futbalový a Liptov ako taký patril vtedy do vrútockého okrsku. Na Slovensku to boli Bratislavský, Novozámocký, Trenčiansky, Vrútocký a Spišský okrsok. Od roku 1938 futbalové súťaže riadili tzv. župy, Liptov patril pod Žilinskú župu. Po II. svetovej vojne a po zjednotení telovýchovy ako takej v bývalom Československu v roku 1957, vznikol ČSZTV /Československý zväz telesnej výchovy, ktorý zastrešoval činnosť 49 športových odvetví a medzi nimi aj futbal. 

  Futbal pracoval ako výbor futbalového zväzu ČSZTV, keď jeho predsedom na Liptove bol Milan Husárik z Okoličného, ktorého vystriedal Vladimír Korman z Palúdzky. Ten zotrval vo svojej funkcii takmer 30 rokov. Podpredsedom bol vtedy Ľudovít Galko, ktorý tiež vykonával funkciu predsedu športovo-technickej komisie. Po roku 1990, kedy vznikala aj samostatná Slovenská republika sa po Vladimírovi Kormanovi predsedom stal Ján Jacko z Liptovských Sliačov. Ján Jacko pracoval ako predseda už samostatného Okresného futbalového zväzu dve volebné obdobia. Ako podpredsedovia za Jána Jacku pracovali Ing. Pavol Mikušiak a Ing. Ivan Štefanovič. Po Jánovi Jackovi prevzal štafetu Milan Kikta z Liptovského Hrádku, bývalý rozhodca a delegát na federálnych úrovniach, ktorý vo funkcii zotrval tiež dve volebné obdobia. Podpredsedu Milanovi Kiktovi robil práve Ján Jacko. Na ďalšie volebné obdobie v roku 2006 bol do funkcie predsedu zvolený Jaroslav Vaňo z Liptovského Mikuláša, podpredsedom bol Dušan Matejka zo Sv. Kríža. Od roku 2012 sa predsedom stal Igor Repa zo Svätého Kríža a podpredsedom Ľubomír Chovanko z Hubovej. Igor Repa bol zvolený v roku 2017 aj na ďalšie volebné obdobie.

  I na poste sekretárov sa vystriedalo niekoľko mien, z ktorých treba spomenúť Ján Lešťan zo Z. Poruby, Ivan Majerík z L. Mikuláša, Ján Madliak z L. Revúc, Ján Balco z L. Mikuláša, Dušan Križko z Iľanova, či Jaroslav Jurečka zo Z. Poruby. V roku 1983 sa sekretárom stal Vladimír Hubka, ktorý zotrval na tomto poste až do odchodu do dôchodku v roku 2017. Čiže viac ako 34 rokov. 


  Z bývalých funkcionárov, ktorí pracovali vo futbalovom zväze treba spomenúť pánov Štefan Lipničan, MUDr. Jirouš, Jozef Brandstätter, Ľudovít Matis, Jozef Tuka, Jaroslav Kochol, Ľudovít Janík, Ján Vrbičan, Cyril Vrbičan, Ján Bátory, Miroslav Pastorek, Ján Devečka, Daniel Lofaj, Pavol Vrlík, Ľudovít Galko, Ján Císar, František Štric Jozef Čáni, Matej Lipták, Jozef Chovan, Imrich Magdoško, Peter Bubniak, Zdeněk Šenkýřik, Juraj Moravčík, Rudolf Kubáň, Jozef Michalička, Alfonz Chovan a mnoho ďalších. Pravidelne každý štvrtok sa na komisiách počas súťaží schádza 15-20 funkcionárov, zo športovo-technickej komisie, komisie rozhodcov a disciplinárnej komisie. Ostatné komisie - trénerská, odvolacia, matričná, hospodárska sa schádzajú podľa potreby.


  Fotografia zo stretnutia súčasných a bývalých funkcionárov LFZ z dňa 28.3.2017:
  Zľava: Vladimír Hubka – dlhoročný sekretár LFZ, Daniel Lofaj – bývalý člen odvolacej komisie, Milan Kikta – bývalý predseda LFZ, Alfonz Chovan - bývalý predseda odvolacej komisie, Jaroslav Jurečka – bývalý sekretár zväzu, Ľudovít Galko – bývalý predseda športovo-technickej komisie, Igor Repa – súčasný predseda LFZ, Cyril Michalík – bývalý predseda komisie mládeže, Jozef Makovický – člen výkonného výboru, Ján Devečka – bývalý predseda matričnej komisie, Jozef Likavec – bývalý člen rady a bývalý člen disciplinárnej komisie, Ivan Štefanovič – bývalý podpredseda, Ivan Haviar – člen disciplinárnej komisie, Jozef Tuka – bývalý predseda komisie rozhodcov, Ľubomír Chovanko – podpredseda, Stanislav Bomba – člen komisie rozhodcov