Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Kysel
Tajomníci
Rozhodnutia
LM-DK-2020/2021-0029Oznámenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0028Oznámenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0027Vylúčený po 2. ŽK
LM-DK-2020/2021-0026Vylúčený po 2. ŽK
LM-DK-2020/2021-0025Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0024Oznámenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0023Oznámenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0022Vylúčený po 2. ŽK
LM-DK-2020/2021-0021Vylúčený po 2. ŽK
LM-DK-2020/2021-0020Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0019Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0018Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0017Ostatné oznamy v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0016Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0015Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0014Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0013Vylúčený po 2. ŽK
LM-DK-2020/2021-0012Ostatné oznamy v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0011Ostatné oznamy v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0010Vylúčený po 2.ŽK
LM-DK-2020/2021-0009Vylúčený po 2.ŽK
LM-DK-2020/2021-0008Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0007uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0006uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP
LM-DK-2020/2021-0005Vylúčený po 2. ŽK
LM-DK-2020/2021-0004Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0003Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0002Vylúčený po ČK
LM-DK-2020/2021-0001Vylúčený po ČK