Sekretariát

  Vladimír Hubka (sekretár LFZ) Kollárova 1946/18, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Adresa Liptovského futbalového zväzu:

  Liptovský futbalový zväz,

  P.O.BOX 123,

  UNI CENTRUM

  ulica 1. mája 697/26

  031 01 Liptovský Mikuláš

  (Pri starom Čiernom orli resp. oproti predajni kníh TRANOSCIUS)

  mobil: 0905 722914, 0905 928663
  e-mail: obfz@obfz-lm.sk

  IČO: 00592269, DIČ: 2020580342
  číslo účtu: VÚB LM 13936342 kód banky: 0200

  IBAN: SK26 0200 0000 0000 1393 6342

  BIC: SUBASKBX 

  Úradné Hodiny:

  pondelok - piatok: 9.00 - 12.00 h. 13.30 - 15.30 h.

  Štvrtok len 9.00 - 12.00 h.