Vladimír Hubka (sekretár LFZ) Kollárova 1946/18, 031 01 Liptovský Mikuláš

Adresa Liptovského futbalového zväzu:

Liptovský futbalový zväz,

P.O.BOX 123,

UNI CENTRUM

ulica 1. mája 697/26

031 01 Liptovský Mikuláš

(Pri starom Čiernom orli resp. oproti predajni kníh TRANOSCIUS)

tel./fax: 044/552 29 26
mobil: 0905 722914
e-mail: obfz@obfz-lm.sk

IČO: 00592269, DIČ: 2020580342
číslo účtu: VÚB LM 13936342 kód banky: 0200

IBAN: SK26 0200 0000 0000 1393 6342

BIC: SUBASKBX 

Úradné Hodiny:

pondelok - piatok: 9.00 - 12.00 h. 13.30 - 15.30 h.

Štvrtok len 9.00 - 12.00 h.