Sekretariát

   Vladimír Hubka (sekretár LFZ) Kollárova 1946/18, 031 01 Liptovský Mikuláš

   Adresa Liptovského futbalového zväzu:

   Liptovský futbalový zväz,

   P.O.BOX 123,

   UNI CENTRUM

   ulica 1. mája 697/26

   031 01 Liptovský Mikuláš

   (Pri starom Čiernom orli resp. oproti predajni kníh TRANOSCIUS)

   mobil: 0905 722914, 0905 928663
   e-mail: obfz@obfz-lm.sk

   IČO: 00592269, DIČ: 2020580342
   číslo účtu: VÚB LM 13936342 kód banky: 0200

   IBAN: SK26 0200 0000 0000 1393 6342

   BIC: SUBASKBX 

   Úradné Hodiny:

   pondelok - piatok: 9.00 - 12.00 h. 13.30 - 15.30 h.

   Štvrtok len 9.00 - 12.00 h.