Barteková neskrývala veľkú radosť, zvládla boj s ramenom i strelnicou