Mak opäť s najlepšou známkou, Suslov tiež s dobrým výkonom