Najväčšie eso je po terapii, Weiss hovorí o životospráve. Čo sa deje v Slovane?