Sobota, 19. júna, 2021Meniny má Alfréd

Disciplinárna komisia

Členovia
Rastislav Kuba
Pavel Jánošík
Dušan Šimun
Dušan Gregor
Miroslav Schneider
Zdenko Považan
Miloš Hnilica
SsFZ-DK-2019/2020-0747

U 894: DK SsFZ na základe rozhodnutia VV SsFZ [ z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč.2019/2020 sa anulujú ] s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie, vstupu na štadión na 8 súťažných stretnutí alebo 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia ( t.j. považujú sa za vykonané). Disciplinárna sankcia U 853 Adrián Molnár 1332304 (FK Mesta Tornaľa, IV. liga JUH) sa od posledného súťažného kola prerušuje a začína plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.
SsFZ-DK-2019/2020-0746

U 893: Peter Jesenský 1317500, berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 635 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03.2020 podľa čl.41/1,2 DP.
SsFZ-DK-2019/2020-0745

U 892: Marián Lauer 1317007, berie na vedomie žiadosť delegáta zväzu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U344 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
SsFZ-DK-2019/2020-0744

U 891: Igor Roštár 1015874, berie na vedomie žiadosť rozhodcu o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U343 a podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 13.03..2020 podľa čl. 41/1, 2 DP.
SsFZ-DK-2019/2020-0743

U 890: Matúš Bryndziar 1284354, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa rozhodcu z delegácie na MFS DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 27.03.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ ) pod ďalšími DS v zmysle DP.podľa čl. 64/1a, 5 DP, čl. 11 DP.