Piatok, 17. septembra, 2021Meniny má Olympia
Úradné správy ŠTK ObFZ

Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 2/21-22

21. júl 2021 o 21:18

Úradná správa ŠTK č. 2/21-22 zo dňa 21.7.2021

Oznamy

  • ŠTK ObFZ žiada FK, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z termínov,UHČ a HP stretnutí v jesenej časti súťažného ročníka 2021/2022, ak požiadavky neoznámili už v prihláškach, výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do stredy 28.7.2021 (VI.liga D U 19, IV.liga SŽ U 15 a III.liga P U 11) bez poplatku. Po týchto termínoch budú zmeny riešené v zmysle RS 2021/2022.
  • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 3 dni pred prvým majstrovským stretnutím jedného z družstiev, ktoré odohrá stretnutie skôr.
  • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že v regionálnej súťaži a v oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť prostredníctvom ISSF na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže na ŠTK ObFZ. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže o jej schválení. Proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu súťaže o schválení dohody nie je odvolanie prípustné.
  • ŠTK ObFZ vyzýva FK, ktoré neodohrajú v súťažnom ročníku domáce súťažné stretnutia na vlastných ihriskách, aby najneskôr 14 dní pred prvým súťažným stretnutím predložili na ŠTK doklady (súhlasy, dohody...) od majiteľov resp. držiteľov pasportov o používaní týchto ihrísk pre daný FK. Bez predloženia dokladov ŠTK ObFZ nepovolí odohratie majstrovských stretnutí!
  • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

____________________________________________________________________________

Uznesenia

VI.liga MEVA ObFZ NZ

  1. TJ Družstevník Komoča-OTJ Palárikovo ŠTK ObFZ súhlasíso zmenou termínu a nariaďuje odohrať s.s. 4.kola VI.ligy MEVA v nedeľu 22.8.2021 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2021/2022-0023)
  2. 1. FC Černík-Obecný futbalový klub OFK Maňa ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať s.s. 4.kola VI.ligy MEVA v sobotu 21.8.2021 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2021/2022-0024)

VII.liga MEVA ObFZ NZ

  1. TJ AGRO Zemné B – ŠTK ObFZ súhlasís odohraním domácich s.s. v jesennej časti VII.ligy MEVA vždy v sobotu v UHČ na ihrisku v Andovciach. (NZ-STK-2021/2022-0022)
  2. FC Kamenný Most občianske združenie, TJ Družstevník Bruty – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s výmenou žrebovacích čísiel VII.ligy MEVA. (NZ-STK-2021/2022-0025


Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

Súvisiace články