ZOZNAM hráčov s povolením štartu vo vyššej vekovej kategórii