Komisia rozhodcov

Členovia
Matej Zemko
Ladislav Kasáš
Dávid Polena
Daniel Kukan
Ladislav Ďurčovič
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.