Výkonný výbor ObFZ

   Meno a priezviskoZástupca oblastiE-mailová adresaTelefónne číslo
   Ing. Peter Kováčpredseda ObFZpredseda@obfznz.sk0915 228 145
   Ľuboš Marcičlen Novozámockopenzioniveta@penzioniveta.com0903 479 319
   Zsolt Kukan člen Novozámockokukanz@azet.sk0905 921 487
   Mgr. Roman Ivančlen Šurianskochatasport@centrum.sk0905 408 783
   Ing. Pavol Gubricčlen Šurianskopavol.gubric@hg-logisticsk.sk0918 400 204
   Bohumil Toběrnýpodpredseda-člen Štúrovskobohumil.toberny@gmail.com0949 316 140
   Mgr. Gabriel Molnárčlen Štúrovskogmolnar@azet.sk0917 755 174