02.10.2020, Matej Zemko

Úradná správa KR č. 6 zo dňa 1.10.2020

02.10.2020, Matej Zemko

Úradná správa KR č. 6 zo dňa 1.10.2020

KR žiada všetkých R, aby zodpovedne sledovali Úradnú správu ŠTK ObFZ NZ č. 13/20-21 ohľadom Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

KR žiada všetkých R, aby zodpovedne sledovali zmeny HČ v ISSF.

KR upozorňuje R na kontrolu miesta stretnutia (štadiónu) v ISSF pred vycestovaním na stretnutie.

KR upozorňuje R na povinnosť vytlačiť papierový zápis iba pre potrebu R, AR, PR – pre kontrolu čísiel a mien hráčov a náhradníkov.

KR upozorňuje R na dôkladné vypĺňanie zápisu o stretnutí – správne vypĺňanie všetkých údajov s dôrazom na správny popis priestupkov pri udeľovaní OT.

Noví R schválení VV a zaradení na Nominačnú listinu 2020/2021:

Kostolný Matej

Lubušký Patrik

Slatárovič Martin

Szomor Dávid

Erik Vojtech

Viktor Tatár

Csaba Vanya

Kontaktné údaje boli zaslané mailom všetkým R, resp. sú k vyzdvihnutiu u sekretárky v sídle ObFZ v NZ.


Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky

Prečítané: 131x