Úradné správy DK ObFZ

  Uradná správa DK ObFZ N. Zámky č. 13 zo dňa 21.10.2021

  22. okt 2021 o 12:34

  Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ NZ č. 13 zo dňa 21.10.2021

  Pozastavenie výkonu športu:

  Za ČK:

  U 060 Marek Sádovský  (1093984, TJ Družst. Michal n./Ž., VI. liga dosp.) 1 s. s. N (čl. 37/3) od 18.10.2021

  Oznamy:

  FC Kamenný Most (VII. liga) – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uvedenej v U059.

  Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

  Súvisiace články