Úradné správy

Úradná správa č. 40

Tomáš Tůma|10. jún 2022 o 12:21

Športovo – technická komisia - Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

I. trieda 26. kolo Priechod - Osrblie dňa 18.06.2022 (sobota) o 17:00 hod. na ihrisku FK Priechod.

I. trieda 26. kolo T.Č.Balog - Strelníky dňa 19.06.2022 (nedeľa) o 17:00 hod. na pomocnej hracej ploche pri základnej škole na Jánošovke.

II. trieda 27. kolo Selce „B“ – Dúbravica dňa 12.06.2022 (nedeľa) o 10:30 hod. na ihrisko FK Baláže,

I. trieda dorast U19 20. kolo Medzibrod – Brusno „B“ dňa 10.06.2022 (piatok) o 16:30 hod. na ihrisku FK Medzibrod.

2. Nariaďujeme odohrať MFS 25. kolo Braväcovo – Nemecká dňa 12.06.2022 (nedeľa) o 17:00 hod. na ihrisku FK Braväcovo.

3. Oznamujeme FK Pohronská Polhora a FK Mičiná, že na základe žiadosti FK T.Č.Balog (rekonštrukcia hracej plochy) sa MFS 27. kola T.Č.Balog „B“ – P.Polhora dohrá dňa 11.06.2022 o 17:00 hod. a MFS 29. kola T.Č.Balog „B“ – Mičiná odohrá dňa 25.06.2022 o 17:30 hod. na pomocnej hracej ploche pri základnej škole na Jánošovke. Kluby sa prezlečú na štadióne FK T.Č.Balog a následne sa presunú na náhradné ihrisko.

4. Kontumujeme neodohrané MFS I. triedy st. žiaci U15 16. kolo Heľpa – Badín podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Heľpa. Prípad odstupujeme na DK.

5. Na základe podnetu DZ Jasenie – Valaská 24. kola, ŠTK upozorňuje FK Valaská na dodržiavanie čl. 10 bod d (farba dresov hráčov a brankára) RMFS. Pri opakovaní priestupku ŠTK postúpi FK Valaská na DK.

6. Informácie k novému súťažnému ročníku 2022/2023 súťaží dospelých a mládeže:

- elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2022/2023 pre všetky súťaže dospelých sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 09.06. – 30.06.2021.

- prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.

- predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023, všetky súťaže dospelých – 06.08.2022.

TMK plánuje vytvoriť kategóriu U9, kluby ktoré by mali záujem o vytvorenie danej kategórie nech kontaktujú Romana Patráša zodpovedného za mládež alebo sekretára ObFZ BB.

7. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK - úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Oznamujeme klubom, ktoré majú svoje družstvá v kategórií prípraviek U11 a ml. žiakov U13, že zápisy môže manažér domáceho mužstva ako rozhodca laik vypisovať a uzatvárať sám. Postup je nasledovný: manažér domáceho mužstva sa prihlási do ISSF, klikne si na konkrétny zápas, nastaví sa ako rozhodca/laik, UZAVRIE nomináciu domácich, hostí a v časti zápis vypíše kolónky označené červenou hviezdičkou a vypíše strelcov gólov s príslušnou minútou. Na záver dá priebežne uložiť. Zároveň upozorňujeme kluby, že pokiaľ posielajú výsledky na sekretariát ObFZ BB, aby uvádzali strelcov gólov obidvoch mužstiev s uvedenou minútou streleného gólu a mali kompletné nominácie nahraté v ISSF (hráči, vedúci mužstva). Nakoľko celú jesennú časť boli s uzatváraním MFS problémy žiadame kluby, aby svoje zápasy uzatvárali alebo nahlasovali do 48 hodín po odohratí MFS.

2. Žiadame manažérov FK, ktoré majú svoje družstvá v kategórií prípraviek U11 a ml. žiakov U13, aby si skontrolovali v ISSF svoje odohraté zápasy a výsledky doplnili cez ISSF ako rozhodca laik, prípadne spätne dohlásili výsledky na sekretariát ObFZ BB v termíne do 15.06.2022. Nakoľko sa blíži koniec súťažného ročníka a nebude možné uzavrieť súťaže, KM pristúpi k neuzavretým zápasom obojstrannou kontumáciu, čo povedie po tretej kontumácií k vyradeniu mužstva zo súťaže.

3. Oznamujeme klubom, že ObFZ BB organizuje v spolupráci s futbalovým klubom Partizán Čierny Balog finálový turnaj prípraviek v kategórii U11 ObFZ BB a zároveň Memoriál Róberta Smolu, ktorý sa uskutoční dňa 18.06.2022 (sobota) so začiatkom o 9:30 hod. Turnaj sa odohrá na ihrisku Partizána Čierny Balog na 2 ihriskách rozmeroch pre kategóriu U11. Propozície boli klubom zaslané elektronicky.

Na turnaji sa zúčastnia mužstvá:

Skupina A: OFK Slovenská Ľupča Skupina, Partizán Čierny Balog B, FK Jasenie, FK Brezno, ŠK Badín

Skupina B: Partizán Čierny Balog A, FK Šalková, TJ Slovan Beňuš, ŠK OPL Poniky, TJ Slovan Michalová

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-92 Ondrej Bartoš, 1083709 Nemecká od 08.06.2022. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-93 Dávid Vesel, 1276829, FK Priechod 1 SN podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1a DP od 08.06.2022. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-94 Blažej Špano, 1151017, FK Osrblie 3 týždne podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c DP od 08.06.2022. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-95 Tomáš Murgaš, 1131102, FK Harmanec 1 SN podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP od 08.06.2022. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-2-35 DK na základe upozornenia a podnetu KR ukladá pokutu v zmysle čl. 12/6 DP a čl. 64/1b DP pre FK:

FK Brusno – 24. kolo

FK Pohronská Polhora – 26. kolo

Obidva FK pokuta 50.- €.

Pokuta a poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 15.06.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov - predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 25:

I.tr.: Osrblie – Lučatín 11.062022. o 16:00 (R – Medveď , DZ Turňa Pa. – zrušené delegácia)

II.tr.: Selce B- Baláže – Dúbravica NE 12.06.2022 o 10:30 (Gajdoš za Pavelku), Malachov – Hiadeľ NE 12.06.2022 o 17:00 (Gajdoš za Telúcha, Zachar za Kalinu.)

I.tr. dorast: Medzibrod – Brusno B 11.06.2022 o 16:30 (Gajdoš – Csányi)

2. Letný seminár R a DZ ObFZ BB sa uskutoční dňa 29.7. 2022 o 17:00 v objekte ObFZ BB Partizánska cesta 93 B. Bystrica. Bližšie informácie sledujte výhradne na stránkach a v Spravodajoch ObF ZBB. Z toho dôvodu Vás žiadam o naplánovanie si pracovných a osobných záležitostí tak, aby ste sa uvedenej akcie mohli zúčastniť.

3. Žiadame R a DZ aby si naplánované MFS skontrolovali okrem delegačného listu /streda/, spravodaj /piatok/ hlavne v ISSF dátum, čas, delegované osoby a miesto konania MFS. Nezrovnalosti riešili telefonicky: Urva Zdenko, e-mail: obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0905/728487, Erik Gemzický, e-mail: erik1gemzicky@gmail.com, mobil: 0915/565244.

Súvisiaci obsah