19.06.2020, Vladimír Hubka

Školenie nových rozhodcov

19.06.2020, Vladimír Hubka

KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v  pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné  údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo,  e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 12.07.2020. Termín  školenia bude  uchádzačom následne oznámený.

Prečítané: 11x