Bratislavský futbalový zväz, Súmračná 27, 821 02 Bratislava

Bankové spojenie:
Účet BFZ: VÚB Bratislava, číslo účtu: SK6402000000000182937012
IČO : 30809959
DIČ: 2021394947