Meno Funkcia Email Telefón
Juraj Jánošík predseda BFZ janosikjuraj@centrum.sk 0902/ 937 037
Ing. Ľubomír Suchý podpredseda BFZ lubomir.suchy@azet.sk 0902/ 937 060
Miroslav Baxa podpredseda BFZ baxa.miroslav001@gmail.com 0911/ 014593
Branko Kovačič člen VV BFZ bkovacic@chello.sk
Milan Lônčík člen VV BFZ milanloncik@gmail.com
Dušan Paška člen VV BFZ paska@matepba.sk
Jaroslav Ferik člen VV BFZ ferikjar@pobox.sk
Ivan Kružliak st. člen VV BFZ, predseda KRaD BFZ kruzliakivan@gmail.com
image