Predseda BFZ

Juraj Jánošík

0902/937 037

Podpredseda BFZ         

Pavel Derkay

0905/710 234

Podpredseda BFZ

Miroslav Baxa

0903/ 219 736

Člen VV BFZ

Dominik Tóth

0903/ 174 899

Člen VV BFZ

Ján Palenčár

0903/ 216 161

Člen VV BFZ

Ľudovít Szabo

0904/ 745 528

Člen VV BFZ

Daniel Báchor

0908/ 021 216

Člen VV BFZ

Michal Smolák

0905/ 235 351

Kontrolór BFZ

JUDr. Marián Dobrovský  

0918/ 663 482