FUNKCIA

MENO

TELEFÓN

EMAIL

Vedúci sekretár BFZ  

Ján Farbula

0903/ 718 450

jan.farbula@futbalsfz.sk    

Sekretár BFZ

Jana Škreková

0911/ 014 593

jana.skrekova@futbalsfz.sk

Regionálny tréner mládeže  

Eduard Vilčinský    

0907/ 098 702

eduard.vilcinsky@futbalsfz.sk

Koordinátor vzdelávania trénerov 

Michal Kováč

0902/ 937 031

michal.kovac@futbalsfz.sk