Komisia mládeže
Členovia
Ján Farbula
Pavel Príkopa
Alexander Teleky
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KM-2020/2021-0053zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0041zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0040hracia plocha
BFZ-KM-2020/2021-0038odhlásenie zo súťaže
BFZ-KM-2020/2021-0032zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0031zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0030zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0029zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0028zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0027zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0025zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0020zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0019zmena hracieho času
BFZ-KM-2020/2021-0014zmena hracieho času