VOLEBNÁ KONFERENCIA BFZ 2022

  VZORY PODANÍ

  Návrh kandidáta na volenú funkciu.docx
  Súhlas s kandidatúrou.doc
  Vyhlásenie o individuálnom členstve.doc
  Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti.doc
  Súhlas so spracovaním osobných údajov.doc