Vyšetrovanie odhalilo príčinu Bryantovej smrti, mali byť porušené predpisy