Kuriózna situácia. Volko si chcel zatrénovať, ale nezmestil sa do autobusu