Žiadna nová súťaž sa hrať nebude, kluby sa dohodli s vedením SZĽH