Dudov tím premárnil veľkú šancu, mohol sa vymaniť z pásma zostupu