Druhý tréning ovplyvnilo počasie, v prvom prekvapil čas Hamiltona