Sobota, 23. január, 2021Meniny má Miloš
ÚRADNÉ SPRÁVY

Úradná správa č.12

Miroslav Maca|Publikované 20. sep 2017 o 22:00

Úradná správa č.12 ObFZ Senica

I. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 25.09.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia odborných komisií o 17,30 hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1.Odpočet bodov:

Chropov III.tr.dospelí.:

ŠTK berie na vedomie odpočet 3 bodov na konci súť. ročníka 2017/18.

2.Kontumácie:

Š.Humence – P.Močidľany II.tr. dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 5.kola Š.Humence – P.Močidľany v zmysle SP SFZ čl.82/1d a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družst. P.Močidľany.

Sobotište - Štefanov MO dorast.:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 7.kola Sobotište - Štefanov v zmysle SP SFZ čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družst. Sobotište.

Za porušenie SP a RS B čl.25/ ŠTK bod d odstupuje FK Štefanov na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Družst. Sobotište sumu 40,-€ RS B/čl.25/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade FK Štefanov predložiť na ŠTK do 26.9.2017.

Čáry - Sekule II.tr. dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 5.kola Čáry - Sekule v zmysle SP SFZ čl.82/1c a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Baník Čáry.

3.Výnimky z ÚHČ :

Sportika liga MO dospelí:

Bor.Sv.Jur - Radimov 7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 1.11.2017/ streda / o 13,30 hod.

Kúty – Sp.Stráže 7.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 1.11.2017/ streda / o 13,30 hod.

MO dorast:

Kúty - Unín 7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 22.9.2017/ piatok / o 16,00 hod.

B.Mikuláš – Sl.Šaštín 7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 22.9.2017/ piatok / o 16,30 hod.

Prípravka skup. A:

Čáry – Mor.Sv.Ján 5.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 22.9.2017/ piatok / o 16,00 hod.

Prípravka skup. B :

Petrova Ves - Unín 5.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 23.9.2017/ sobota / o 16,00 hod.

4.Zmeny v adresári :

Družst.Hlboké : predseda Mgr.P.Koprla telef.0917 330 172

FK Smrdáky :predseda Kristián Selecký,tajomník Ing.Pavol Fojtlín

Žiadame FK Smrdáky o vyplnenie a zaslanie adresára/web obfz/dokumenty pre FK/s uvedením telef.kontaktov.

5.Registrácia športových odborníkov:

ISSF prináša novú funkcionalitu, ktorá podľa zákonu o športe umožňuje registrovať všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom participujú vo futbale ako takom. Od teraz všetci kluboví manažéri môžu registrovať športových odborníkov. Podľa zákonu o športe je povinné, aby každá registrovaná osoba mala príslušnosť zväzovú, alebo klubovú.V menu Elektronická podateľňa pribudol nový typ žiadosti a to Registrácia osoby / príslušnosti. Tak ako je možné aj pri Prihláške k registrácii hráča, ak sa jedná o osobu, ktorá už je v systéme zaregistrovaná, stačí zadať registračné číslo, alebo priezvisko, alebo rodné číslo a všetky údaje sa Vám v žiadosti predvyplnia. Následne máte možnosť údaje upraviť, alebo doplniť a žiadosť odoslať.

V bloku údajov Nové typy funkcií musí byť označená aspoň jedna funkcia, inak nedovolí žiadosť odoslať./ Hl.usporiadateľ, usporiadateľ, masér, zdravorník, kustód.../

Dôležité: niektoré funkcie / odbornosti vyžadujú zadať údaje o licencií. Túto možnosť má osoba, ktorá žiadosť vytvára, ale pokiaľ údaje o licencií nemá k dispozícií, tak ich musí doplniť osoba, ktorá je predmetom registrácie pri schvaľovaní žiadosti.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFZ.

Zasielanie ospravedlnenia výhradne na e-mailové adresy: peto.tokos.88@gmail.com

marianbasnar@gmail.com

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade predčasného ukončenia stretnutia z akéhokoľvek dôvodu, Zápis o stretnutí v ISSF sa NEUZATVÁRA!

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFS.

KR NARIAĎUJE R, aby v Zápise o stretnutí v ISSF v každom majstrovskom stretnutí, boli uvedené mená funkcionárov, ktorí sú fyzicky na stretnutí a to hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, tréner prípadne asistent trénera, lekár (masér) u domáceho mužstva a zástupcovia oboch klubov! Ak systém ISSF mená neberie, tieto napísať do poznámky v Zápise o stretnutí!!! V prípade nerešpektovania nariadenia, R sa vystavujú disciplinárnym sankciám.

Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U47 Pavol Dostál 1132007, TJ Slovan Šaštín – Stráže MO dosp.

Vylúčený za HNS –vrazenie do súpera v prerušenej hre nadmernou silou podľa čl. 49/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.49/2a  od 16.09.2017

U48 Matúš Mareček  1230981, OŠK Rohov MO dosp.

Vylúčený za HNS –vrazenie do súpera v prerušenej hre nadmernou silou podľa čl. 49/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.49/2a  od 16.09.2017                                                                                                                                                                                              

U49Adrián Marek 1354129, TJ Družstevník Dojč MO žiaci. Vylúčený za HNS –stiahnutie  súpera za dres vo vyloženej gólovej príležitosti v PÚ podľa čl. 45/1DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.45/2a  od 17.09.2017   

U50Kristián Vávra1349109, TJ Tatran Jablonica MO žiaci.

Vylúčený za HNS –úmyselné podrazenie súpera zo zadu po odohratí lopty podľa čl. 45/1DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a  od 17.09.2017                                                                                                                                                                                                    Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa DP čl.9/2b2, čl.37/3DP : 

U51 Ľubomír Rajnoha 1243163, TJ Družstevník Trnovec III.tr dosp.  od 17.09.2017

U52 Lukáš Rízek 1236121, TJ Podbranč III.tr dosp.  od 17.09.2017

U53 Milan Vašíček 1248443, TJ Kopčany MO dosp.  od 18.09.2017

DS po 5xŽK.

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U54 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO dosp. od 18.09.2017                                                                                    

Disciplinárne sankcie:

U55 TJ Chvojničan Radošovce MO dosp.

 T – Zdenko Nádaský 1038939 – HNS –hrubé urážlivé výroky voči R, RP 10,- €, Pokuta 50,- € - zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 4 ssN od 17.09.2017, DP č.48/1c,2b, 16/1,2, 9/1c

U56 ŠFK Štefanov MO dorast.

Nenastúpenie na majstrovské stretnutie dorastu  7.kola Sobotište – ŠFK Štefanov podľa DP čl. 64/1a.

 DS – RP 5,- €, Pokuta 20,-€ podľa čl. 25/ŠTK, bod h

U57 Milan Tubl  1310451 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nedostavenie sa na stretnutie.

DS – pokarhanie podľa DP čl.62 a RP 10,-€

Oznam:

U58ŠK Baník ČáryII.tr.dosp. DK berie na vedomie splnenie stanoviska klubu k návrhu opatrení U45

U59TJ Kerko Šajdíkove Humence II.tr.dosp. DK upozorňuje klub na splnenie U44 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení

U60FC SekuleII.tr.dosp. DK obdržala odvolanie klubu voči U 46.

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 27.09.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

                                        Ľuboš Štora

                                        predseda DK

V. SPRÁVY TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018 školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef R o s a   v.r.

predseda ObFZ Senica

Miroslav Maca

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.