Komisia rozhodcov
Členovia
Miroslav Línet
Peter Tokoš
František Patka
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-KR-2020/2021-0009Pochvala R,AR - TJ Bukovec
SE-KR-2020/2021-0008Vetácia R - FK TJ Kúty
SE-KR-2020/2021-0007Pochvala R/AR - FK Borský Svatý Jur
SE-KR-2020/2021-0006Žiadosť - FK Smrdáky
SE-KR-2020/2021-0005Pochvala R,AR - TJ Letničie
SE-KR-2020/2021-0004Pochvala R,AR - FK Borský Svatý Jur
SE-KR-2020/2021-0003Pochvala R,AR - TJ Kunov
SE-KR-2020/2021-0002Vetácia R - Popudinské Močidlany
SE-KR-2020/2021-0001Vetácia R - Rovensko