Komisia rozhodcov

Členovia
Miroslav Línet
Peter Tokoš
František Patka
SE-KR-2020/2021-0009

Pochvala R,AR - TJ Bukovec
SE-KR-2020/2021-0008

Vetácia R - FK TJ Kúty
SE-KR-2020/2021-0007

Pochvala R/AR - FK Borský Svatý Jur
SE-KR-2020/2021-0006

Žiadosť - FK Smrdáky
SE-KR-2020/2021-0005

Pochvala R,AR - TJ Letničie