Komisia rozhodcov

Členovia
Miroslav Línet
Peter Tokoš
Adrián Šturdík
Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.