Sobota, 31. júla, 2021Meniny má Ignác
Uznesenia VV ObFZ

Uznesenie VV č.4

Erika Barus|2. júl 2018 o 00:00

UZNESENIE

                               zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ č. 4/2018

Dňa 28.06.2018 sa v N. Zámkoch uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ, ktoré viedol jeho predseda Ing. Peter Kováč. Toto zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.  

Prítomní: Peter Kováč, Bohumil Toběrný, Gabriel Molnár, Ľuboš Marci, Zsolt Kukan, Pavol Gubric, Roman Ivan, Silvester Matej, Erika Barus, Viliam Riška, Matej Zemko, Július Varga

Ospravedlnení: Miroslav Juhász, Peter Buranský, Tomáš Adamovics

 

1./ VV ObFZ schválil:

a) výsledky súťaží ObFZ v súťažnom ročníku 2017/18 /jednomyseľne/ 

b) nominačné listiny R a DS 2018/19 /jednomyseľne/

 c) zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2018/19 (viď futbalnet):

VI., VII., VIII, VI. U19, IV. liga SŽ U15 sk. A, C; IV. liga MŽ U12 sk. A, C, D /jednomyseľne/ 

IV. liga SŽ sk. B, IV. liga MŽ U12 sk. C /za: 4 - Kováč, Molnár, Zs. Kukan, Marci, proti - Ivan, Gubric, Toběrný, zdržal sa - nikto/ 

 

 d) hracie modely súťaží ObFZ 2018/19 (viď futbalnet) /jednomyseľne/

 

e) Rozpis súťaží 2018/19 po zapracovaní pripomienok /jednomyseľne/

 

2./ VV ObFZ vzal na vedomie:

a) správu predsedu ObFZ a aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí (SFZ, ZsFZ)

b) správy predsedov odborných komisií (ŠTK, KR, OdK) o priebehu súťažného ročníka 2017/18

c) výsledky hlasovania per rollam zo dňa 15.05.2018 o jednomyseľnom schválení návrhu KR ObFZ na postup R Sós, Ferenc, Csepregi do súťaží ZsFZ 2018/19 /jednomyseľne/

d) výsledky hlasovania per rollam zo dňa 25.05.2018 o jednomyseľnom schválení návrhu ŠTK ObFZ o formáte súťaží, termíne podávania prihlášok, podmienok štartu družstva dospelých, termínovej listine 

Súvisiace články