Piatok, 6. augusta, 2021Meniny má Jozefína
Úradné správy

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.12 2020/2021 zo dňa 18.9.2020

Jozef Pavlík|18. sep 2020 o 00:00

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.12 2020/2021 zo dňa 18.9.2020

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

  • Viktor Špitalský (Lokomotíva Devínska Nová Ves)
  • Karol Sorby (Lokomotíva Devínska Nová Ves)

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

MZM C

7. kolo

FK Dúbravka - TJ Čunovo dňa 11.10.2020 o 9:30

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Upozorňuje rozhodcov na povinnosť uvádzať do zápisu o stretnutí dôvod všetkých udelených osobných trestov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

STOLÁRIK S.

skutočnosti uvedené v poznámke patria do záznamu R, pri udelení OT členovi RT je tento nutné uviesť aj v zázname R (S5A DNV “B”- Danubia)

TURČAN J.

neuvedený vedúci družstva D (S5A Inter “B”- Krasňany)

KRAVÁRIK O.

nedostatočný popis udeleného OT (S6A Reca- Dragons)

TABIŠ T.

nevyplnené kolónky zranení hráči, nedostatočné popisy udelených OT (S6A NŠK “B”- Reca)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 23: Branislav Bednár  1209929 (OŠK Chorvátsky Grob, S5A), od 14.09.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 24: David Kubík  1219775 (FK Reca, S6A), za HNS po stretnutí pri odchode polial rozhodcov vodou z flaše, podľa 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.48/2b DP, od 16.09.2020.

U.č. 25: FK Reca, S6A. Klub zaslal vyjadrenie k HNS divákov po stretnutí NMŠK 1922 Bratislava – FK Reca (hrubé urážky delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy, vyhrážanie a spáchané násilie, keď do delegovanej osoby bola vhodená plechovka od piva ) a podľa čl. 58/1a a 1e DP  ukladá DS – finančnú pokutu 300.-€, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Podľa čl. 32 DP za HNS divákov a za násilie spáchané divákmi klubu FK Reca na delegovanú osobu – vhodenie plechovky do AR1 ukladá DS – odobratie 3 bodov, ktoré vykoná ŠTK odpočítaním bodov z príslušnej tabuľky po skončení súťažného ročníka 2020/21.  Za násilie spáchané divákmi ukladá Zákaz uskutočnenia dvoch stretnutí na štadióne FK Reca s podmienečným odkladom do 30.06.2021, podľa čl. 28 DP.

U.č. 26: Peter Mazuch  1138492 (FK MARIATHAL Bratislava, S5A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku ( 3 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30. 06.2021, od 18.09.2020

U.č. 27: Lukáš Pilo  1260251 (MŠK Iskra Petržalka, S5A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku ( 3 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30. 06. 2021, od 18.09.2020

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní od dňa oznámenia od rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.12 2020-2021 zo dňa 18.9.2020.pdf

Súvisiace články