Športovo-technická komisia

Členovia
Mária Krčová
Tomáš Ralbovský
BAm-STK-2018/2019-0102

opätovná námietka ŠK Hamuliakovo
BAm-STK-2018/2019-0101

stanovisko na námietku ŠK Hamuliakovo
BAm-STK-2018/2019-0100

podanie ŠKO Miloslavov
BAm-STK-2018/2019-0099

podnet MŠK ISKRA Petržalka
BAm-STK-2018/2019-0098

stanovisko na sťažnosť ŠK Kaplna