Športovo-technická komisia

Členovia
Mária Krčová
Tomáš Ralbovský
Komisia neprijala v sezóne 2011/2012 žiadne rozhodnutia.