Športovo-technická komisia

Členovia
Mária Krčová
Tomáš Ralbovský
BAm-STK-2012/2013-0007

S5M, 24. kolo Z. Bystrica - Hamuliakovo kont. v pomere 3:0 podľa SP čl. 100/b.
BAm-STK-2012/2013-0006

S5M, 14. kolo FK Dúbravka – ŠK Hamuliakovo kont. v pomere 3:0 podľa SP čl. 100/b
BAm-STK-2012/2013-0005

SD4M, 22. kolo BCT – Slovan kont. v pomere 3:0 podľa SP čl. 100/b.
BAm-STK-2012/2013-0004

SD4M, 22. kolo Devínska N. V. – Karlova V. kont. v pomere 3:0 podľa SP čl. 100/b.
BAm-STK-2012/2013-0003

SD4M, 29. kolo Jarovce – Devínska N. V. kont. v pomere 3:0 podľa SP čl. 100/b.