Meno a Priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo
Erik Kendera predseda 034 01 Ružomberok, štadión MFK Žilinská 21 0907 700 142
Ing. Ľuboš Chovan člen 031 01 L.Mikuláš-Bodice 83 0904 659 496
Daniela Bubniaková člen 034 95 Likavka 814 0907 842 117