Meno a Priezvisko funkcia Adresa Telefónne číslo
Ivan Matejovie predseda 032 12 Dúbrava 208 0917 484 809
Jaroslav Jurečka člen 032 02 Závažná Poruba 8 044 5547 168
Jozef Makovický člen 031 01 L.Trnovec 102 0915 843 555