mail Komisie rozhodcov LFZ: krobfzlm@gmail.com

Meno a Priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo
Peter Vrtich predseda 034 01 Ružomberok Žilinská 5/4 0907 446 686
Ing. Jaroslav Žuffa 031 01 L.Mikuláš A.Stodolu 1797/56 0910 990 351
Miroslava Migalová 034 83 L.Teplá 319 0905 762 494
Ján Rojček 034 01 Ružomberok A.Hlinku 122 0915 617191
Peter Žuffa 031 01 Liptovský Mikuláš
Peter Nemec 032 12 Dúbrava 194 0908 392 643
Miroslav Antol T.Vansovej 1897/6, 031 01 Liptovský Mikuláš 0915 825 872