mail Šporotvo-technickej komise a subkomisie mládeže rozhodcov LFZ: lfzstk@gmail.com

Meno a Priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo
Ing. Jaroslav Dráb predseda 034 91 Ľubochňa 157 0907 872 374
Ing. Daniel Klepáč člen 031 01 Pavč. Lehota 84 0903 497 664
Jozef Dvorský člen 034 84 L.Sliače Pod Skálím 1570/100 0905 713 360
Ján Grendel člen 031 01 L.Mikuláš E.Penkalu 877/3 0905 464 076
Martin Rúčka člen 033 01 L.Hrádok Hradná 528 0908 215 888