Splnila limit na šampionát. Plavkyňa Trníková prekonala slovenský rekord