Návrat Rusov na medzinárodnú scénu odmietajú. Severské krajiny apelujú na MOV