Ženská reprezentácia pokračuje v príprave, výcvikový tábor absolvuje v Pezinku