Zákrok roka, Gajan pripomenul škorpióna. Ó môj Bože! kričal komentátor po jeho zásahu