Kontrola na SZĽH ukázala, že systém postupov a zostupov je v súlade so zákonom