Ramsay musel urobiť dve zmeny. Štart Jendeka sa zapíše do histórie